Giải pháp cơ sở dữ liệu

Hệ thống cơ sở dữ liệu “chạy được” thường được cài đặt bởi những người không am hiểu sâu về cơ sở dữ liệu, cài đặt theo chế độ ngầm định hoặc theo kinh nghiệm các hệ thống đã cài đặt trước đó. Những hệ thống như vậy thường gặp nhiều vấn đề về mức độ ổn định, các lỗi phát sinh thường xuyên, hiệu năng kém, an ninh bảo mật yếu,... bởi vậy thường đòi hỏi nhiều công sức theo dõi, quản trị và xử lý phát sinh trong suốt quá trình hoạt động của cơ sở dữ liệu.


  


Ngược lại, hệ thống cơ sở dữ liệu “chạy tốt” được thiết kế, cài đặt bởi những người có am hiểu sâu, có nhiều kinh nghiệm và việc cài đặt, triển khai được thực hiện sao cho cấu hình phù hợp, hiệu quả nhất đối với từng cơ sở dữ liệu. Các hệ thống này thường được vận hành ổn định, tin cậy, ít phát sinh lỗi, hiệu năng tốt, nhờ vậy giảm thiểu các yêu cầu theo dõi, quản trị và xử lý phát sinh trong suốt quá trình hoạt động của cơ sở dữ liệu.


Chúng tôi tư vấn, thiết kế và triển khai giải pháp cơ sở dữ liệu giúp khách hàng lựa chọn giải pháp phù hợp cho cơ sở dữ liệu của mình, triển khai giải pháp theo cách chuyên nghiệp và kết quả là có được hệ thống thực sự chạy tốt. Các giải pháp mà MT9 tư vấn, triển khai bao gồm:


 1. Thiết kế, thiết lập cơ sở dữ liệu Oracle (dạng Single và dạng Real Application Cluster - RAC)
 2. Thiết kế, thiết lập hệ thống dự phòng, phòng ngừa thảm họa sử dụng Oracle DataGuard/Oracle Active Data Guard
 3. Thiết kế, thiết lập hệ thống đồng bộ dữ liệu thời gian thực, ETL sử dụng Oracle Golden Gate
 4. Thiết kế, thiết lập hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu tập trung sử dụng Oracle Enterprise Cloud Control
 5. Thiết kế, thiết lập các biện pháp tăng cường an ninh bảo mật cho cơ sở dữ liệu

Giải pháp tích hợp

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng những hệ thống phức tạp hàng đầu Việt Nam. Từ những hệ thống chạy song hành ở nhiều lớp khác nhau, các hệ thống kết nối Internet nhiều đường nhằm đảm bảo giải thông cao và độ tin cậy cho hệ thống mạng, hệ thống bảo vệ từ mức mạng cho tới mức ứng dụng. Giải pháp kết nối nhiều đường Internet tới nhiều nhà cung cấp dịch vụ, điểm nổi bật của giải pháp là khả năng phân tải trên cả hai chiều đi vào và đi ra.


  


Các giải pháp truyền thống thông thường có khả năng hỗ trợ phân tải cho chiều đi ra, nó giúp tăng tốc độ truy cập Internet của các máy tính trong văn phòng, nhưng nó không giúp khách hàng truy cập ứng dụng nhanh hơn. Việc phân tải cho chiều đi vào giúp người sử dụng trên internet truy cập vào ứng dụng tại cơ quan nhanh hơn. Hệ thống kết nối giữa văn phòng và các chi nhánh trên nhiều đường kết nối đồng thời, đảm bảo giải thông cao, thời gian đáp ứng nhanh, giải pháp này được sử dụng cho các công ty có nhiều chi nhánh, cần kết nối với nhau tới tốc độ cao, độ ổn định tốt.

Giải pháp tổng thể CNTT cho tổ chức, doanh nghiệp

  


 1. Giải pháp backup tập trung
 2. Giải pháp Caching phục vụ truy cập mạng
 3. Proxy bảo đảm an ninh hệ thống
 4. Giải pháp lưu trữ (SAN/NAS) cho các hệ thống chuyên dụng
 5. Giải pháp chạy song hành (cho Database, Application Server, Email, LDAP, DNS, Web Server,…)
 6. Ảo hóa cho máy chủ/máy trạm (VDI) sử dụng VMWare, Citrix, OpenStack
 7. Hệ thống phòng ngừa thảm họa - DR Site
 8. Quản lý lưu lượng thông tin, nén thông tin nhằm tránh nghẽn mạng
 9. Giải pháp an ninh mạng Firewall, IPS, AntiVirus, AntiSpam, DDOS Mitigation
 10. Giải pháp mạng LAN/WAN/VPN
 11. Wan Optimization, Bandwidth Management
 12. Cân bằng tải hai chiều cho kết nối WAN
 13. Video Conferencing
 14. Tường lửa mức ứng dụng và cơ sở dữ liệu (Web Application Firewall, Database Firewall)
 15. Hạ tầng mã hóa công khai - PKI
 16. Hệ thống lưu trữ phân tán, lưu trữ ảo hóa (CEPH/VMWARE VSAN)
 17. Hệ thống tính toán phân tán Hadoop, Apache Spark

Sản phẩm và Dịch vụ

Tin tức

Desktop Site