Tư vấn Phát triển chiến lược CNTT-TT

Quy hoạch và đầu tư gì, theo mô hình nào và trong bao lâu đối với chiến lược CNTT là một bài toán không hề dễ dàng. Chúng tôi sẽ đồng hành với khách hàng chuẩn bị kế hoạch trung và dài hạn về CNTT, xây dựng mô hình tương lai và lộ trình để phát triển các chiến lược thực tế nhằm tận dụng tốt nhất các cơ hội và lợi ích có được từ xu hướng toàn cầu hóa, sự phát triển của công nghệ và những phức tạp trong hoạt động ngày nay để mang lại hiệu quả hoạt động ở mức cao nhất.


  


Với các mô hình chuẩn đã thành công trên thực tiễn thế giới, với những mong muốn của khách hàng, khả năng thực tại, chúng tôi sẽ cùng khách hàng lựa chọn các mô hình phù hợp, có tầm nhìn dài hơi và xây dựng lộ trình phù hợp với các nguồn lực hiện có của khách hàng, kế hoạch hành động để hiện thực hóa chiến lược tạo ra các giá trị cốt lõi mới cho khách hàng.

Tư vấn Đầu tư ứng dụng CNTT-TT

Đầu tư những gì, đầu tư như thế nào cho hiệu quả, quy trình thực hiện ra sao và đánh giá hiệu quả của việc đầu tư ứng dụng CNTT có hợp lý hay không là tập hợp các hoạt động xây dựng dự án đầu tư ứng dụng CNTT trong hoạt động của khách hàng.


  

Các chuyên gia của MT9 sẽ tìm hiểu và hướng dẫn khách hàng thực hiện các bước này, xây dựng dự án, các công cụ đánh giá để sao cho việc bỏ vốn để thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và cơ sở dữ liệu nhằm đạt được sự tiến bộ về năng suất, chất lượng và hiệu quả vận hành. Qua đó mang đến lợi thế chiến lược cho tổ chức. Với các chuyên gia CNTT, am hiểu về nghiệp vụ sẽ phối hợp và hỗ trợ khách hàng từng bước cái tiến quy trình nghiệp vụ hướng đến việc vận hành các hoạt động với CNTT nhằm tối ưu hóa nguồn lực, giảm thiểu rủi ro để mang lại hiệu quả cao nhất của khách hàng.


Dịch vụ Tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT-TT bao gồm các hoạt động chính sau:


♦ Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

»» Tư vấn Khảo sát

»» Tư vấn Thiết kế sơ bộ

»» Tư vấn Tổng dự toán

»» Lập báo cáo nghiên cứu khả thi


♦ Giai đoạn đầu tư

»» Tư vấn Thiết kế thi công

»» Tư vấn đấu thầu mua sắm

»» Tư vấn Giám sát thi công

Tư vấn Phát triển nhân lực CNTT-TT

Quản lý Nguồn nhân lực giúp gia tăng giá trị cho khách hàng. Để cung cấp các dịch vụ này, chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia của chúng tôi với năng lực và kinh nghiệm chuyên sâu.


  

Ðó là các chuyên gia tư vấn về quản lý nguồn nhân lực và chuyển đổi cơ cấu, các luật sư am hiểu các qui định pháp luật về lao động, việc làm và công nghệ, các xu hướng để cùng khách hàng xây dựng năng lực con người phù hợp, các yêu cầu về công nghệ và quy trình, điều chuyển nguồn ngân lực hay tái cơ cấu tổ chức nhằm thúc đẩy sự chuyển mình của tổ chức trong nền kinh tế tri thức.

Tư vấn Kiến trúc tổng thể (Enterprise Architecture)

Với những tiến bộ trong công nghệ như điện toán đám mây, big data, kiến trúc hướng dịch vụ và phần mềm-như-một-dịch vụ đang tạo ra những môi trường ứng dụng linh hoạt hơn mà có thể mang đến giá trị to lớn nếu được sử dụng đúng cách. 


  

Để giải quyết những thách thức này, các công ty trong tất cả các lĩnh vực và trên tất cả các khu vực địa lý đang tập trung sự quan tâm và nguồn lực nhiều hơn vào chiến lược nghiệp vụ, kiến trúc quy trình nghiệp vụ, kiến trúc thông tin, kiến trúc ứng dụng, kiến trúc công nghệ và kiến trúc bảo mật,… Dịch vụ tư vấn kiến trúc tổng thể của MT9 giúp tổ chức thích ứng và thực thi giải pháp định hướng dịch vụ, một loại kiến trúc tổng thể xác định Nghiệp vụ và CNTT-TT theo dịch vụ. Với kinh nghiệm dày dạn cùng với kiến thức chuyên sâu của các chuyên gia tư vấn về các khung kiến trúc tổng thể đã được minh chứng trên thế giới (Gartner, Zachman, TOGAF, FEA, v.v...), chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng những kinh nghiệm cần thiết để phát triển hệ thống CNTT-TT hướng dịch vụ nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện hiệu quả chiến lược riêng của khách hàng.

Tư vấn Tái kiến trúc hệ thống quy trình nghiệp vụ (Business Process Reengineering)

BPR là giải pháp thay đổi mô hình làm việc, trong đó các quy trình (tiến trình) làm việc đơn lẻ được kết hợp với nhau nhằm đạt được năng suất và hiệu quả lao động cao hơn.


Những người lao động được phép đưa ra những quyết định tại vị trí làm việc của mình, nhằm giảm bớt những khâu trung gian không cần thiết, sớm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đầu ra. Mô hình này không chỉ nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động chung của cơ quan, đơn vị, mà còn làm tăng sự hài lòng, lợi ích cho người lao động. Người lao động có thể nâng cao trình độ, kỹ năng xử lý công việc trong nhiều lĩnh vực và có quyền đưa ra quyết định.


Sự kết hợp độc nhất giữa kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp, tài sản và các công cụ để chia sẻ và nhanh chóng tạo ra giá trị, nhằm cung cấp kết quả đo lường được và tạo ra các giải pháp tái kiến trúc quy trình nghiệp vụ bền vững. 


Tư vấn Tái kiến trúc hệ thống quy trình nghiệp vụ giúp khách hàng đạt được mục tiêu đặt ra thông qua một phương pháp có hệ thống để phân tích các quy trình nghiệp vụ, các thủ tục và các hoạt động với mục đích làm nổi bật các vấn đề tổ chức và đề xuất các giải pháp công nghệ thông tin nhằm tối ưu hóa các nghiệp vụ này hướng tới các hoạt động chuẩn theo các chuẩn ISO đã được ban hành.

Tư vấn Quản lý sự thay đổi

Quá trình cải tổ nhằm thay đổi cách quản lý và hoạt động của một cơ quan một cách chủ động nhằm mục đích tạo sự cạnh tranh lớn hơn, từ việc áp dụng công nghệ mới, những bước dịch chuyển có tính chất chiến lược, tổ chức lại dây chuyền sản xuất, liên kết hoặc hợp nhất với các đơn vị khác, tái cơ cấu các bộ phận, đến nỗ lực tối ưu hóa phong cách văn hóa…


  

Chúng tôi sẽ giúp các tổ chức chuẩn bị sẵn sàng cho những thay đổi đang đến và tiềm ẩn. Bên cạnh sự thay đổi, các chuyên gia tư vấn MT9 sẽ xây dựng các công cụ đánh giá hiệu quả của quá trình thay đổi, quản lý các rủi ro có thể xảy ra nhằm mang lại tính ổn định và chủ động cho việc thay đổi đáp ứng được mục tiêu cải cách đề ra.

Tư vấn Trung tâm dữ liệu

Data center (trung tâm dữ liệu) là nơi trọng yếu của tất cả các tổ chức trên toàn cầu trong xã hội thông tin hiện nay, đây được xem là nơi chứa những bí mật, bộ não đằng sau nhưng công nghệ chủ chốt của mọi tổ chức.


  

Để có những trung tâm dữ liệu thế nào để đạt chuẩn, an toàn, đầu tư và khai thác hiệu quả, đội ngũ chuyên gia MT9 sẽ cùng khách hàng đánh giá hiện trạng, những tiềm năng, tư vấn xây dựng kế hoạch đầu tư sao cho hiệu quả để có một Trung tâm dữ liệu mang tính hiện đại, phù hợp với xu thế, tiết kiệm đầu tư mà vẫn đạt được mục đích của các tổ chức.

Tư vấn Bảo mật công nghệ thông tin

Bảo mật CNTT-TT, bảo đảm thông tin và khả năng khôi phục hoạt động CNTT-TT là vấn đề quan trọng mà cả tổ chức tư nhân lẫn tổ chức công phải đối mặt hiện nay. Dịch vụ tư vấn bảo mật CNTT-TT giúp các tổ chức trong quản lý các rủi ro công nghệ thông tin bằng cách cung cấp những giải pháp toàn diện.


  


Sử dụng các phương pháp và công cụ đã được chứng minh theo một cách thức nhất quán, dịch vụ của chúng tôi giúp các tổ chức xác định các vấn đề phân tán và kịp thời, chẳng hạn như nhận dạng kẻ trộm, lỗ hổng dữ liệu, rò rỉ dữ liệu, v.v… Chúng tôi cũng giúp các tổ chức lập kế hoạch và kiểm soát các vấn đề về an ninh bao gồm an ninh mạng, bảo mật ứng dụng, bảo mật dữ liệu/thông tin và bảo mật con người với mục tiêu đồng hành với tổ chức và các chương trình để quản lý các rủi ro về công nghệ thông tin.

Tư vấn đấu thầu mua sắm CNTT

  


MT9 cung cấp các tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu, đã thực hành và có nhiều kinh nghiệm thực tế, am hiểu luật, luôn nắm bắt các thông tin đấu thầu kịp thời chuyên tư vấn: Lập kế hoạch đấu thầu, Lập hồ sơ mời thầu, Lập hồ sơ dự thầu, Tổ chức đấu thầu, Đánh giá hồ sơ dự thầu và Cung cấp thông tin đấu thầu.

Sản phẩm và Dịch vụ

Tin tức

Desktop Site