Công ty Cổ phần Technology MT9 là nơi hội tụ các chuyên gia tư vấn có nhiều năm kinh nghiệm trong việc xây dựng và triển khai các dự án CNTT của Việt Nam.

Trải qua nhiều dự án lớn như Hiện đại hóa Kho bạc nhà nước, Hiện đại hóa Thuế, Hiện đại hóa Hải Quan, Hiện đại hóa Ngân hàng nhà nước, Tăng cường năng lực hệ thống trợ giúp xã hội, Hiện đại hóa Bảo hiểm Việt nam… với các khách hàng lớn như... xem thêm...

Sản phẩm và Dịch vụ

 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động